Výroba papíru Lochovicích sahá až do roku 1825. Tehdy si pražští obchodníci, bratři Abraham a Emanuel Winternitzové, pronajali v zalesněném Jakubodolském údolí u Lochovic nevyužívané tovární dílny a zřídili zde výrobnu psacího, kancelářského a tiskového papíru.

Strojní výroba v té době v Čechách neexistovala a vše se zpracovávalo ručně. Základní surovinou na výrobu papíru byly textilie. Výrobní postup byl zcela odlišný, než známe dnes. Textilie se vytřídily, zbavily knoflíků a  háčků, roztrhaly kosou na menší díly a uložily do zvláštních  jam. Zalily se hašeným vápnem a  vzniklá hmota, tzv. pololátka, se ve speciálních mlýnech zvaných holendry namlela na kašovitou hmotu, která se pak ručně přelévala na drátěná síta v dřevěném rámu. Budoucí archy papíru se z této formy překlápěly na vrstvu plsti, a poté lisovaly v mohutném vřetenovém lisu. Vylisované archy se naklížily klihem a nechaly se sušit na prostorné půdě. Vysušené archy se mechanickou palicí vyhladily, nařezaly a byly připraveny k prodeji.

Jakubodolská papírna ke konci 19. století několikrát změnila majitele. Na přelomu století se začala orientovat na strojní výrobu lepenky a výrobu obálek a v roce 1913 se stala největší výrobnou svého druhu v Rakousku-Uhersku.

Po únorových událostech roku 1948 byl podnik zestátněn, byla zrušena výroba obálek a zavedena výroba šedé strojní lepenky. V roce 1955 došlo k registraci značky Korona na mezinárodních trzích.

V sedmdesátých letech prošel celý lochovický závod etapou rozvoje, modernizace a výstavby dalších budov. Započala výroba kancelářských pořadačů značky KORONA, které byly vyráběny jak na domácí, tak na zahraniční trhy.

(Zdroj: Sto čtyřicet let papírny v Lochovicích, 1965; František Sládek, Lochovice – historie podbrdského městečka)